Adatvédelmi tájékoztató

 

Schoco Bon Kft.  online felülete

Ha megrendelési lehetőségünket, termékeinkkel kapcsolatos információkat,  illetve más szolgáltatásunkat szeretné elérni, kérjük, lépjen be! Belépési felületet a menüben érheti el. A nevét, elérhetőségét a megrendelés elküldésekor  megadta a részünkre, a visszajelzés lehetővé tétele érdekében.  Amennyiben a megrendelés teljesítését követően az adatai törlését kéri, ezt jelezze számunkra. Ellenkező esetben az adatok a bizalmas adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelő rendszerben tárolásra kerülnek, így egy következő érdeklődés, megrendelés esetén ezekre hivatkozunk.

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató

A honlap használata

A Schoco Bon Kft. a www.schocobon.hu  honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy megrendelést adjanak le.  

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldalunk látogatottságát figyelő vállalkozástól (Google Inc.). A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont egyes szolgáltatásainkat (mint például az oldalra való belépés) csak a sütik elfogadásával tudja igénybe venni.

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához a Schoco Bon Kft. információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. A Schoco Bon Kft. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A Schoco Bon Kft . nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

A Schoco Bon Kft .  a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

A Schoco Bon Kft . honlapján, és valamennyi aloldalán található árak Magyar Forintban értendők.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Az adatok kezelésével kapcsolatban a Schoco Bon Kft. ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Schoco Bon Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

Adatkezelésre vonatkozó jogszabály:

1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2016/679 EK Rendelet

Az adatkezelő megnevezése:

„Schoco Bon Édesség Nagykereskedés” Kft.

Az adatkezelő elérhetősége:

A www.schocobon.hu/hu/kapcsolatfelvetel/papa menüpontban megadottak alapján.

 

Az adatkezelés meghatározása

1. Az adatkezelés a honlapon keresztül megrendelők adataira (név, e-mail cím, telefonszám) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

2. Az adatkezelés a jelentkezők által kitöltött érdeklődés  adataira , valamint a megrendeléshez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek  megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának kattintásával adhatja meg.

Kezelt adatok

A Schoco Bon Kft. a megrendelést leadó, termékről érdeklődő által a megrendelés során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

  1. Online érdeklődés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím
  2. Megrendelés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím

Az álláshirdetésekre jelentkezők esetében az emailben megadott személyes adatok kezelése az előírásoknak megfelelően történik. Amennyiben a jelentkezésből foglalkoztatási jogviszony alakul ki, a munkatárs személyes adatait a Schoco Bon Kft. az adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Amennyiben foglalkoztatási jogviszony nem jön létre, úgy a jelentkező külön kérésére a személyes adatok törlésre kerülnek, ellenkező esetben az adatok az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tárolásra kerülnek.

Az adatkezelés célja

Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a jelentkezővel (érdeklődővel) történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés fogadás.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

Online megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az online érdeklődés, megrendelési felület kitöltésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén  az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érdeklődők adatait a Schoco Bon Kft. harmadik fél részére nem adja tovább.

Adatbiztonság

A Schoco Bon Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

A megrendelést leadó  és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Schoco Bon Kft . által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Leiratkozás és tájékoztatás kérhető: schocobon@schocobon.hu  címen.

Amennyiben a megrendelő információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti.  A Schoco Bon Kft . a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat.

A Schoco Bon Kft. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a megrendelést adó az online megrendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

 

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Schoco Bon Kft. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a foglalást leadó, érdeklődő hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel:

- kapcsolattartáshoz

- megrendelés teljesítéséhez .

A Schoco Bon Kft. reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

A Schoco Bon Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelést adók , érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogvédelem

A Schoco Bon Kft. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Schoco Bon Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Schoco Bon Kft. - ˆ szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva.